martes, 3 de marzo de 2009

MY FAVOURITE FOOD

I like chips
I like apples
I like prawns

I don' t like olives
I don' t like garlic
I don' t like onion

No hay comentarios: